Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Program za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Akcijski program za obdavčitev (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Akcijski program za carine (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Zavarovanje in pozavarovanje (Solventnost II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Akcijski načrt za podjetništvo 2020 - Oživitev podjetniškega duha v Evropi (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Krepitev socialne razsežnosti EMU (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo