Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov - Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja (razprava)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Splošne določbe o Evropskih skladih (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (glasovanje)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Proračunski postopek za leto 2014: skupno besedilo
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Sprememba proračuna št. 9/2013: uporaba Solidarnostnega sklada EU za Romunijo (suša in gozdni požari v letu 2012) ter za Nemčijo, Avstrijo in Češko Republiko (poplave v maju in juniju 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Uporaba Solidarnostnega sklada EU - suša in gozdni požari v Romuniji, poplave v Nemčiji, Avstriji in Češki republiki (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Uporaba instrumenta prilagodljivosti za dopolnitev financiranja v splošnem proračunu EU za leto 2013 za financiranje Evropskega socialnega sklada za povečanje dodelitev za Francijo, Italijo in Španijo (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Evropski satelitski navigacijski sistemi (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Makrofinančna pomoč Jordaniji (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Sporazum med EU in Rusijo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo