Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tretje države in organizacije, s katerimi Europol sklene sporazume (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Pravni okvir Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Splošne določbe o Evropskih skladih (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Evropski socialni sklad (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj naložbe za rast in delovna mesta (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj evropsko teritorialno sodelovanje (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Kohezijski sklad (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo