Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Večletni finančni okvir 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Predlog spremembe proračuna št. 7/2013: Okrepitev Evropskega socialnega sklada (ESS) za odpravo brezposelnosti mladih, revščine in socialne izključenosti v Franciji, Italiji in Španiji (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Predlog spremembe proračuna št. 8/2013 (PSP 2a) - krepitev plačil iz razdelka večletnega finančnega okvira in zmanjševanje odobritev plačil v proračunu za leto 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Gradbeni material - Španija) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Sporazum o vladnih nabavah (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Program Erasmus za vse (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Program Ustvarjalna Evropa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Program Evropa za državljane (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Instrument za povezovanje Evrope (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo