Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
redlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2014
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 - vsi oddelki (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
Znanje o morju 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
Konferenca o podnebnih spremembah (B7-0482/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
Organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (B7-0484/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Četrtek, 24. oktober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravno obvestilo