Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Biocidni proizvodi (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Žlahtnjenje rastlin (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Domače storitve železniškega potniškega prevoza - Normalizacija kontov železniških podjetij - Agencija Evropske unije za železniški promet - Enotno evropsko železniško območje - Varnost na železnici - Interoperabilnost železniškega sistema (nadaljevanje razprave)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Domače storitve železniškega potniškega prevoza - Normalizacija kontov železniških podjetij - Agencija Evropske unije za železniški promet - Enotno evropsko železniško območje - Varnost na železnici - Interoperabilnost železniškega sistema (nadaljevanje razprave) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Razpored dela
P7_CRE-REV(2014)02-24
Ponedeljek, 24. februar 2014
html 
Cilj za leto[nbsp ]2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (razprava)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Ponedeljek, 24. februar 2014
html 
Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav (razprava)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Ponedeljek, 24. februar 2014
html 
Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč (razprava)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Ponedeljek, 24. februar 2014
html 
Odškodnina in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo