Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Okvir podnebne in energetske politike do 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
Priporočilo za sklep v skladu s členom 88(2) in (3) Poslovnika o osnutku uredbe Komisije o državi izvora ali kraju porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
Priporočilo za sklep v skaldu s členom 87a(4) Poslovnika o delegirani uredbi Komisije (EU) št. .../... z dne 28.8.2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
Priporočilo za sklep v skladu s členom 88(4)(d) in členom 87a(6) Poslovnika, da ne nasprotuje osnutku Uredbe Komisije št. .../.... o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zlasti zaradi določitve količine pravic do emisije toplogrednih plinov, ki se bodo prodajale na dražbi med letoma 2013 in 2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
Razmere v Ukrajini (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
Razmere v Siriji (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
Razmere v Egiptu (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2013 (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2013 (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
Poročilo o napredku Črne Gore za leto 2013 (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četrtek, 6. februar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo