Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Skydd av arter av vilda djur och växter (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Ändring av beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Förslag till ändringsbudget nr 1/2014: tekniska justeringar avseende Europeiska investeringsfonden, Horisont 2020 och det gemensamma företaget Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Minskning av användningen av tunna plastbärkassar (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Koldioxidutsläpp från sjötransporter (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Invasiva främmande arter (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Makrillfisket i nordöstra Atlanten – Bevarande av havsabborre (debatt)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Torsdagen den 13 mars 2014
html 
Trojkans roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Torsdagen den 13 mars 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande