Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Programmet Herkules III och skydd av EU:s ekonomiska intressen (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Bekämpning av naturvårdsbrott (B7-0013/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Smart specialisering: Expertnätverk för en sund sammanhållningspolitik (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Omröstning om och innehåll i betänkanden inom godkännandeförfarandet (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Konsumentprogram 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Import av olivolja och andra jordbruksprodukter från Turkiet (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande