Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Avskiljning och lagring av kol (A7-0430/2013 - Chris Davies)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Ekonomiskt deltagande i företagets avkastning från de anställdas sida (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Social trygghet för alla, inklusive egenföretagare (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Den nya programplaneringsperioden för sammanhållningspolitiken (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Plastavfall i miljön (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Regionala märkesprodukter (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande