Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
2013 års framstegsrapport om Albanien (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Politiken för grön infrastruktur (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020") (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande