Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Röstförklaringar
P7_CRE(2011)01-18
Tisdagen den 18 januari 2011
html 
A7-0361/2010
Röstförklaringar (2)
P7_CRE(2011)01-18
Tisdagen den 18 januari 2011
html 
A7-0375/2010
Röstförklaringar (3)
P7_CRE(2011)01-18
Tisdagen den 18 januari 2011
html 
A7-0376/2010
Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (debatt)
P7_CRE(2011)01-18
Tisdagen den 18 januari 2011
html 
Konsekvenserna i EU av incidenten med dioxin i djurfoder i Tyskland (debatt)
P7_CRE(2011)01-17
Måndagen den 17 januari 2011
html 
Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen – Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen – Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (fortsättning på debatten)
P7_CRE(2011)01-17
Måndagen den 17 januari 2011
html 
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
P7_CRE(2011)01-17
Måndagen den 17 januari 2011
html 
Jordbruket som en strategisk sektor inom ramen för livsmedelsförsörjning (kortfattad redogörelse)
P7_CRE(2011)01-17
Måndagen den 17 januari 2011
html 
Europeiska kulturarvsmärket (debatt)
P7_CRE(2010)12-16
Torsdagen den 16 december 2010
html 
Röstförklaringar
P7_CRE(2010)12-16
Torsdagen den 16 december 2010
html 
A7-0311/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Rättsligt meddelande