Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Stabilitetsinstrumentet (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Europeiska grannskapsinstrumentet (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Instrumentet för stöd inför anslutningen (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande