Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
System för registrering av transportörer av radioaktivt material (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Kvinnor med funktionsnedsättning (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande