Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilier (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Stabiliserings- och associeringsavtalet EG/Serbien (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Genetiska resurser (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Allmänhetens tillgång till handlingar 2011–2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande