Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Avtal mellan EU och Kina om ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till EU (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Elfenbenskusten: protokoll om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/001 FI/Nokia från Finland (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2012/011 DL/Vestas - Danmark (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande