Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EU:s rymdindustripolitik (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Molnbaserade datortjänster (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Bedömningsrapporten avseende Berec (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Den gemensamma fiskeripolitiken (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Civilskyddsmekanismen (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Bostadslåneavtal (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Import av ris från Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande