Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (debatt)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Måndagen den 9 december 2013
html 
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Måndagen den 9 december 2013
html 
Program för miljö och klimatpolitik (Life) (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020 (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Europeiska institutet för innovation och teknik (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Europeisk statistik (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande