Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Program för social förändring och social innovation (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Program för miljö och klimatpolitik (Life) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Åtgärdsprogram för skattefrågor (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Åtgärdsprogram för tullfrågor (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Handlingsplan för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Att stärka EMU:s sociala dimension (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande