Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter - Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (omröstning)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Ändringsbudget nr 9/2013: Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien (torka och skogsbränder 2012) och för Tyskland, Österrike och Tjeckien (översvämningar i maj och juni 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeiska satellitnavigeringssystem (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Makroekonomiskt stöd till Jordanien (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande