Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Rättslig ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeiska socialfonden (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Sammanhållningsfonden (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande