Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Den fleråriga budgetramen 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Förslag till ändringsbudget nr 7/2013 – Förstärkning av Europeiska socialfonden för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, fattigdomen och det sociala utanförskapet i Frankrike, Italien och Spanien (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Förslag till ändringsbudget nr 8/2013 (FÄB 2a) – ökning av utbetalningarna under den aktuella rubriken i den fleråriga budgetramen och brist på betalningsbemyndiganden i 2013 års budget (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – Byggnadsmaterial – Spanien) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Avtalet om offentlig upphandling (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Programmet Erasmus för alla (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Programmet Kreativa Europa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Programmet Ett Europa för medborgarna (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Fonden för ett sammanlänkat Europa (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande