Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Transeuropeiska transportnätet (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Jordbruks- och fiskestatistik (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Kompletterande forskningsprogram för Iter-projektet (2014–2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Instrument för kärnsäkerhetssamarbete (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Stödprogram för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder - Europeiska socialfonden - Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" - Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" - Sammanhållningsfonden - Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Fonden för ett sammanlänkat Europa - Transeuropeiska transportnätet (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Måndagen den 18 november 2013
html 
Avtalet om offentlig upphandling (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Måndagen den 18 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande