Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Trädgårdsnäringen (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet - Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (debatt)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Styrning av den inre marknaden (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Ändring av artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning om ledamöternas deltagande i sammanträden (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Frysning och förverkande av vinning av brott (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande