Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014ЍЍ
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
Kunskap i havsfrågor 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
Europeiska havs- och fiskerifonden (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
Klimatförändringskonferensen (B7-0482/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (B7-0484/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
Migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande