Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/025 IT/Lombardia – Italien (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili – Italien (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Korruption inom den offentliga och den privata sektorn: inverkan på mänskliga rättigheter i tredjeländer (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Politisk planering framöver: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Internationell privaträtt och bestämmelser på anställningsområdet (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av avtalet om konventionen om arbete till sjöss (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Protokoll mellan EU och Mauretanien om fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Könsbaserat dödande: Brist på kvinnor? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Effekterna på EU:s strukturfondsutgifter i medlemsstaterna av budgetbegränsningskraven inom de regionala och lokala myndigheterna (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande