Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
En omfattande EU-strategi för fiske i Stillahavsregionen (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Fiskeribegränsningar och jurisdiktion över vattenområden i Medelhavet och Svarta havet – vägar till konfliktlösning (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Den europeiska koldioxidmarknaden 2012 (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Måndagen den 7 oktober 2013
html 
Protokoll mellan EU och Mauretanien om fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Måndagen den 7 oktober 2013
html 
Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
P7_CRE-REV(2013)10-07
Måndagen den 7 oktober 2013
html 
Korruption inom den offentliga och den privata sektorn: inverkan på mänskliga rättigheter i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Måndagen den 7 oktober 2013
html 
Effekterna på EU:s strukturfondsutgifter i medlemsstaterna av budgetbegränsningskraven inom de regionala och lokala myndigheterna (kortfattad redogörelse)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Måndagen den 7 oktober 2013
html 
Ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande