Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Explosiva varor för civilt bruk (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Icke-automatiska vågar (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Elektromagnetisk kompatibilitet (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Hissar och säkerhetskomponenter till hissar (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Enkla tryckkärl (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Övergång till EU-omfattande betalningar och autogireringar (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande