Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Små jordbruksföretag (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Stålindustrin i Europa (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Små jordbruksföretag (kortfattad redogörelse)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Måndagen den 3 februari 2014
html 
Utsläppande på marknaden för odlingsändamål av en majsprodukt som modifierats genetiskt (B7-0007/2014)ЍЍ (omröstning)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Torsdagen den 16 januari 2014
html 
En återindustrialisering av Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Torsdagen den 16 januari 2014
html 
Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Torsdagen den 16 januari 2014
html 
Tillåtelse för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på "traditionell" rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Torsdagen den 16 januari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande