Разисквания
42 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Engel Frank"  
1 2 3 4 5
Междинен преглед на Стокхолмската програма (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-02
сряда, 2 април 2014 г.
html 
Информация, придружаваща паричните преводи - Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Основните права в Европейския съюз през 2012 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Приток на сирийски бежанци на българските граници (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Програма за дейността на гръцкото председателство (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Възлагане на договори за концесия - Обществени поръчки - Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 и 20 декември 2013 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Подготовка за заседанието на Европейския съвет (24-25 октомври 2013 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-23
сряда, 23 октомври 2013 г.
html 
Мобилност на гражданите на ЕС и социално-осигурителни системи на държавите членки (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
1 2 3 4 5
Правна информация