Разисквания
42 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Engel Frank"  
1 2 3 4 5
Финансова, икономическа и социална криза: мерките и инициативите, които следва да се предприемат (разискване)
P7_CRE-REV(2011)07-06
сряда, 6 юли 2011 г.
html 
Нова многогодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа (продължение на разискването)
P7_CRE(2011)06-08
сряда, 8 юни 2011 г.
html 
Изменение на Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (разискване)
P7_CRE(2011)03-09
сряда, 9 март 2011 г.
html 
Референдум за бъдещия статут на Южен Судан (разискване)
P7_CRE(2011)02-02
сряда, 2 февруари 2011 г.
html 
Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (11-12 ноември) - Подготовка на заседанието на Европейския съвет (28-29 октомври) - Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които следва да се предприемат - Подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност в ЕС, по-специално в еврозоната (разискване)
P7_CRE(2010)10-20
сряда, 20 октомври 2010 г.
html 
Принцип на субсидиарност и общовалидност на социалните обществени услуги в ЕС (разискване)
P7_CRE(2010)05-18
вторник, 18 май 2010 г.
html 
Развитие в областта на обществените поръчки (кратко представяне)
P7_CRE(2010)05-17
понеделник, 17 май 2010 г.
html 
Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства (разискване)
P7_CRE(2010)05-05
сряда, 5 май 2010 г.
html 
Годишен доклад на ЕЦБ за 2008 г. - Годишен доклад относно еврозоната и публичните финанси за 2009 г. (разискване)
P7_CRE(2010)03-25
четвъртък, 25 март 2010 г.
html 
Положението на страните от еврозоната, характеризиращо се със затруднения от паричен, икономически и социален характер (разискване)
P7_CRE(2010)02-09
вторник, 9 февруари 2010 г.
html 
1 2 3 4 5
Правна информация