Debatter
42 träff(ar) för "7:e valperioden, Engel Frank"  
1 2 3 4 5
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (debatt)
P7_CRE-REV(2011)07-06
Onsdagen den 6 juli 2011
html 
En ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla (fortsättning på debatten)
P7_CRE(2011)06-08
Onsdagen den 8 juni 2011
html 
Ändring av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta (debatt)
P7_CRE(2011)03-09
Onsdagen den 9 mars 2011
html 
Folkomröstningen om södra Sudans framtid (debatt)
P7_CRE(2011)02-02
Onsdagen den 2 februari 2011
html 
Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 28-29 oktober) – Förberedelser inför G20-toppmötet (den 11–12 november) – Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ – Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU, i synnerhet i euroområdet (debatt)
P7_CRE(2010)10-20
Onsdagen den 20 oktober 2010
html 
Principen om subsidiaritet och universalitet när det gäller offentlig social service i EU (debatt)
P7_CRE(2010)05-18
Tisdagen den 18 maj 2010
html 
Nya utvecklingstendenser inom offentlig upphandling (kortfattad redogörelse)
P7_CRE(2010)05-17
Måndagen den 17 maj 2010
html 
Gruppundantagsförordning för motorfordon (debatt)
P7_CRE(2010)05-05
Onsdagen den 5 maj 2010
html 
ECB:s årsrapport för 2008 - Betänkande om den årliga bedömningen av euroområdet 2009 och de offentliga finanserna (debatt)
P7_CRE(2010)03-25
Torsdagen den 25 mars 2010
html 
Svår monetär, ekonomisk och social situation för länder i euroområdet (debatt)
P7_CRE(2010)02-09
Tisdagen den 9 februari 2010
html 
1 2 3 4 5
Rättsligt meddelande