Разисквания
84 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Схема от общи тарифни преференции (разискване)
P7_CRE-REV(2012)06-11
понеделник, 11 юни 2012 г.
html 
Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС (разискване)
P7_CRE-REV(2012)06-11
понеделник, 11 юни 2012 г.
html 
Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността (разискване)
P7_CRE-REV(2012)02-14
вторник, 14 февруари 2012 г.
html 
Верига за доставкa на материали за земеделските стопанства: структура и последици - Дисбаланси във веригата на предлагането на храни (разискване)
P7_CRE-REV(2012)01-19
четвъртък, 19 януари 2012 г.
html 
Верига за доставкa на материали за земеделските стопанства: структура и последици - Дисбаланси във веригата на предлагането на храни (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2012)01-19
четвъртък, 19 януари 2012 г.
html 
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко - Бъдещият протокол за определяне възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (разискване)
P7_CRE-REV(2011)12-12
понеделник, 12 декември 2011 г.
html 
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко - Бъдещият протокол за определяне възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2011)12-12
понеделник, 12 декември 2011 г.
html 
Време за въпроси към Комисията
P7_CRE-REV(2011)11-15
вторник, 15 ноември 2011 г.
html 
Време за въпроси към Комисията (2)
P7_CRE-REV(2011)11-15
вторник, 15 ноември 2011 г.
html 
Изменение на Акта за избиране на членовете на Европейския парламент (разискване)
P7_CRE-REV(2011)07-07
четвъртък, 7 юли 2011 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Правна информация