Разисквания
84 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Последиците в Европейския съюз от инцидента със заразените с диоксин фуражи (разискване)
P7_CRE(2011)01-17
понеделник, 17 януари 2011 г.
html 
Хуманно отношение към кокошките носачки (разискване)
P7_CRE(2010)12-16
четвъртък, 16 декември 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
A7-0348/2010
Годишен доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2009 г. – Специален доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент във връзка с проектопрепоръката до Европейската комисия по жалба 676/2008/RT (съгласно член 205, параграф 2, 1-ва част) – 26-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.) (разискване)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
Кризата в животновъдния сектор в ЕС (разискване)
P7_CRE(2010)11-11
четвъртък, 11 ноември 2010 г.
html 
Защита на животните, използвани за научни цели (разискване)
P7_CRE(2010)09-08
сряда, 8 септември 2010 г.
html 
Продукти от клонирани животни в хранителната верига (разискване)
P7_CRE(2010)09-08
сряда, 8 септември 2010 г.
html 
Бъдещето на ОСП след 2013 г. (разискване)
P7_CRE(2010)07-08
четвъртък, 8 юли 2010 г.
html 
Политика за качество на селскостопанските продукти: каква стратегия да се приложи? (разискване)
P7_CRE(2010)03-24
сряда, 24 март 2010 г.
html 
Обяснения на вот
P7_CRE(2010)03-11
четвъртък, 11 март 2010 г.
html 
RC-B7-0169/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Правна информация