Συζητήσεις
84 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Τρίτη 15 Απριλίου 2014
html 
Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές - Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
html 
Μέλι (A7-0440/2013 - Julie Girling) (ψηφοφορία)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014
html 
Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Kοινή Αλιευτική Πολιτική - Κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013
html 
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων - Άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ - Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου