Συζητήσεις
84 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων - Άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ - Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (συζήτηση) (3)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (συζήτηση) (4)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013
html 
Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-21
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου