Συζητήσεις
84 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)06-11
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012
html 
Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)06-11
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012
html 
Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)02-14
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012
html 
Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)01-19
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012
html 
Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2012)01-19
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012
html 
Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου - Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)12-12
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011
html 
Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου - Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2011)12-12
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)
P7_CRE-REV(2011)11-15
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή) (2)
P7_CRE-REV(2011)11-15
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011
html 
Τροποποίηση της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου