Συζητήσεις
84 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον εντοπισμό διοξίνης σε ζωοτροφές (συζήτηση)
P7_CRE(2011)01-17
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
html 
Καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-16
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0348/2010
Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 - Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) - 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (συζήτηση)
P7_CRE(2010)11-25
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010
html 
Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE(2010)11-11
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010
html 
Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (συζήτηση)
P7_CRE(2010)09-08
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα (συζήτηση)
P7_CRE(2010)09-08
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 (συζήτηση)
P7_CRE(2010)07-08
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010
html 
Πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί; (συζήτηση)
P7_CRE(2010)03-24
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)03-11
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010
html 
RC-B7-0169/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου