Συζητήσεις
84 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2009)11-26
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009
html 
A7-0077/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2009)11-26
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009
html 
A7-0075/2009
Κλιματική αλλαγή και αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
P7_CRE(2009)10-20
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2009)09-15
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009
html 
A7-0010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου