Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Agnew John Stuart" kohta leiti 84 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Teisipäev, 15. aprill 2014
html 
Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Esmaspäev, 10. märts 2014
html 
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Esmaspäev, 3. veebruar 2014
html 
Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling) (hääletus)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Esmaspäev, 13. jaanuar 2014
html 
Mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevad probleemid ELis (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Kolmapäev, 11. detsember 2013
html 
Euroopa Parlamendi suhted riikide valitsusi esindavate institutsioonidega (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Kolmapäev, 11. detsember 2013
html 
Ühine kalanduspoliitika - Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Esmaspäev, 9. detsember 2013
html 
Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve - Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond - Põllumajandustoodete ühine turukorraldus - ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused - Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Õigusalane teave