Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Agnew John Stuart" kohta leiti 84 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sööda dioksiiniga saastumise juhtumi tagajärjed ELis (arutelu)
P7_CRE(2011)01-17
Esmaspäev, 17. jaanuar 2011
html 
Munakanade heaolu (arutelu)
P7_CRE(2010)12-16
Neljapäev, 16. detsember 2010
html 
Selgitused hääletuse kohta
P7_CRE(2010)12-14
Teisipäev, 14. detsember 2010
html 
A7-0348/2010
Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevuse aruanne – Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses soovitusettepanekuga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT asjus (vastavalt artikli 205 lõike 2 esimesele osale) – 26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008) (arutelu)
P7_CRE(2010)11-25
Neljapäev, 25. november 2010
html 
ELi loomakasvatussektori kriis (arutelu)
P7_CRE(2010)11-11
Neljapäev, 11. november 2010
html 
Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse (arutelu)
P7_CRE-REV(2010)09-08
Kolmapäev, 8. september 2010
html 
Kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas (arutelu)
P7_CRE-REV(2010)09-08
Kolmapäev, 8. september 2010
html 
Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat (arutelu)
P7_CRE(2010)07-08
Neljapäev, 8. juuli 2010
html 
 Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika: millist strateegiat kasutada? (arutelu)
P7_CRE(2010)03-24
Kolmapäev, 24. märts 2010
html 
Selgitused hääletuse kohta
P7_CRE(2010)03-11
Neljapäev, 11. märts 2010
html 
RC-B7-0169/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Õigusalane teave