Diskusijos
Rezultatas (-ai) "84" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d.
html 
Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Pirmadienis, 2014 m. kovo 10 d.
html 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje - Bendrosios rinkos valdymas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Pirmadienis, 2014 m. vasario 3 d.
html 
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling) (balsavimas)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pirmadienis, 2014 m. sausio 13 d.
html 
Daugiapakopio valdymo ES konstitucinės problemos (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Europos Parlamento santykiai su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Bendra žuvininkystės politika - Bendras žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pirmadienis, 2013 m. gruodžio 9 d.
html 
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena - Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai - Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas - Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas - Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teisinis pranešimas