Debates
Meklēšanas rezultāti: 84 ar "7. parlamentārais sasaukums, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (debates)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Otrdien, 2014. gada 15. aprīlis
html 
Augu reproduktīvā materiāla audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) (debates)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Pirmdien, 2014. gada 10. marts
html 
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti - Vienotā tirgus pārvaldība (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Pirmdien, 2014. gada 3. februāris
html 
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling) (balsošana)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Oglekļa uztveršanas un glabāšanas tehnoloģija (debates)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pirmdien, 2014. gada 13. janvāris
html 
Konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā (debates)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (debates)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Kopējā zivsaimniecības politika - Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (debates)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pirmdien, 2013. gada 9. decembris
html 
Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai - Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija - Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar KLP atbalsta shēmām - Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridisks paziņojums