Debates
Meklēšanas rezultāti: 84 ar "7. parlamentārais sasaukums, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Dzīvnieku barībā atklātā dioksīna radītās sekas Eiropas Savienībā (debates)
P7_CRE(2011)01-17
Pirmdien, 2011. gada 17. janvāris
html 
 Dējējvistu labturība (debates)
P7_CRE(2010)12-16
Ceturtdien, 2010. gada 16. decembris
html 
 Balsojumu skaidrojumi
P7_CRE(2010)12-14
Otrdien, 2010. gada 14. decembris
html 
A7-0348/2010
 Pārskats par Eiropas Ombuda darbību 2009. gadā — Eiropas ombuda īpašais ziņojums Eiropas Parlamentam, pamatojoties uz ombuda ieteikuma projektu Eiropas Komisijai attiecībā uz sūdzību 676/2008/RT (saskaņā ar 205. panta 2. punkta pirmo daļu) — Divdesmit sestais gada pārskats par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2008. gads) (debates)
P7_CRE(2010)11-25
Ceturtdien, 2010. gada 25. novembris
html 
 Krīze ES lopkopības nozarē (debates)
P7_CRE(2010)11-11
Ceturtdien, 2010. gada 11. novembris
html 
 Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība (debates)
P7_CRE(2010)09-08
Trešdien, 2010. gada 8. septembris
html 
 No klonētiem dzīvniekiem iegūtu produktu nonākšana pārtikas ķēdē (debates)
P7_CRE(2010)09-08
Trešdien, 2010. gada 8. septembris
html 
 KLP nākotne pēc 2013. gada (debates)
P7_CRE(2010)07-08
Ceturtdien, 2010. gada 8. jūlijs
html 
 Lauksaimniecības produktu kvalitātes politika — kāda ir pareizā stratēģija? (debates)
P7_CRE(2010)03-24
Trešdien, 2010. gada 24. marts
html 
 Balsojumu skaidrojumi
P7_CRE(2010)03-11
Ceturtdien, 2010. gada 11. marts
html 
RC-B7-0169/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridisks paziņojums