Debatten
84 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (debat)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Dinsdag 15 april 2014
html 
Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (debat)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Maandag 10 maart 2014
html 
Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2014 - Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten - Governance van de interne markt (debat)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten (debat)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Maandag 3 februari 2014
html 
Honing (A7-0440/2013 - Julie Girling) (stemming)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Technologie voor koolstofafvang en -opslag (debat)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Maandag 13 januari 2014
html 
Grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie (debat)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen (debat)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Gemeenschappelijk visserijbeleid - Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten (debat)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Maandag 9 december 2013
html 
Financiering, beheer en monitoring van het GLB - Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling - Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten - Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB - Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridische mededeling