Rozpravy
Výsledky: 84 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Utorok, 15. apríla 2014
html 
Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Pondelok, 10. marca 2014
html 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty - Správa jednotného trhu (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Pondelok, 3. februára 2014
html 
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling) (hlasovanie)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pondelok, 13. januára 2014
html 
Ústavné problémy viacstranného riadenia v EÚ (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Vzťahy Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Spoločná rybárska politika - Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pondelok, 9. decembra 2013
html 
Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami - Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP - Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právne oznámenie