Rozpravy
Výsledky: 84 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami - Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP - Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (rozprava) (3)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (rozprava) (4)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Umiestnenie sídiel inštitúcií Európskej únie (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Program Erasmus pre všetkých (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pondelok, 18. novembra 2013
html 
Program Erasmus pre všetkých (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pondelok, 18. novembra 2013
html 
Európsky námorný a rybársky fond (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Utorok, 22. októbra 2013
html 
Konferencia o zmene klímy (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-21
Pondelok, 21. októbra 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právne oznámenie