Rozpravy
Výsledky: 84 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dôsledky výskytu dioxínu v krmive pre zvieratá v Európskej únii (rozprava)
P7_CRE(2011)01-17
Pondelok, 17. januára 2011
html 
Dobré životné podmienky nosníc (rozprava)
P7_CRE(2010)12-16
Štvrtok, 16. decembra 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)12-14
Utorok, 14. decembra 2010
html 
A7-0348/2010
Správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2009 – Osobitná správa Európskeho ombudsmana Európskemu parlamentu v nadväznosti na návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT (v súlade s článkom 205 ods. 2 prvou časťou rokovacieho poriadku) – 26. výročná správa o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008) (rozprava)
P7_CRE(2010)11-25
Štvrtok, 25. novembra 2010
html 
Kríza v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ (rozprava)
P7_CRE(2010)11-11
Štvrtok, 11. novembra 2010
html 
Ochrana zvierat používaných na vedecké účely (rozprava)
P7_CRE(2010)09-08
Streda, 8. septembra 2010
html 
Výrobky z klonovaných zvierat v potravinovom reťazci (rozprava)
P7_CRE(2010)09-08
Streda, 8. septembra 2010
html 
Budúcnosť SPP po roku 2013 (rozprava)
P7_CRE(2010)07-08
Štvrtok, 8. júla 2010
html 
Politika kvality poľnohospodárskych výrobkov: akú stratégiu zvoliť? (rozprava)
P7_CRE(2010)03-24
Streda, 24. marca 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)03-11
Štvrtok, 11. marca 2010
html 
RC-B7-0169/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právne oznámenie