Razprave
Rezultati: 84 za besede: "7. mandat, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (razprava)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Torek, 15. april 2014
html 
Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) (razprava)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Ponedeljek, 10. marec 2014
html 
Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014 - Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki - Upravljanje enotnega trga (razprava)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin (razprava)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Ponedeljek, 3. februar 2014
html 
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling) (glasovanje)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Sreda, 15. januar 2014
html 
Tehnologija zajemanja in shranjevanja CO2 (razprava)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Ponedeljek, 13. januar 2014
html 
Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Skupna ribiška politika - Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedeljek, 9. december 2013
html 
Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov - Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja (razprava)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pravno obvestilo