Razprave
Rezultati: 84 za besede: "7. mandat, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Posledice odkritja dioksina v živalski krmi za Evropsko unijo (razprava)
P7_CRE(2011)01-17
Ponedeljek, 17. januar 2011
html 
Dobro počutje kokoši nesnic (razprava)
P7_CRE(2010)12-16
Četrtek, 16. december 2010
html 
Obrazložitev glasovanja
P7_CRE(2010)12-14
Torek, 14. december 2010
html 
A7-0348/2010
Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009 - Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi št. 676/2008/RT (skladno s členom 205(2), 1. del) - 26. letno poročilo o spremljanju uporabe prava Skupnosti (2008) (razprava)
P7_CRE(2010)11-25
Četrtek, 25. november 2010
html 
Kriza v živinorejskem sektorju EU (razprava)
P7_CRE(2010)11-11
Četrtek, 11. november 2010
html 
Varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene (razprava)
P7_CRE(2010)09-08
Sreda, 8. september 2010
html 
Proizvodi iz kloniranih živali v prehranjevalni verigi (razprava)
P7_CRE(2010)09-08
Sreda, 8. september 2010
html 
Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013 (razprava)
P7_CRE(2010)07-08
Četrtek, 8. julij 2010
html 
Politika kakovosti kmetijskih proizvodov: katera strategija je prava? (razprava)
P7_CRE(2010)03-24
Sreda, 24. marec 2010
html 
Obrazložitev glasovanja
P7_CRE(2010)03-11
Četrtek, 11. marec 2010
html 
RC-B7-0169/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pravno obvestilo